Velg en side
Tempo 100 godkjenning tilhenger krever støtdempere montert

Nylig offentliggjorde Samferdselsdepartementet endringer i reglene om hastighet med tilhenger (og campingvogn). Alle tilhengere er nå godkjent for inntil 80 km/t.  

Enkelte kan dessuten godkjennes for 100 km/t. Mer om dette i denne artikkelen!

Tempo 100 godkjenning tilhenger krever støtdempere montert

Hovedregel: 80 km/t uansett om hengeren har brems eller ikke:

Regelendringen medfører at alle tilhengere kan trekkes i inntil 80 km/t. forutsatt at dette er tillatt på veien du ferdes og forholdene tillater det.

Tidligere var det altså et krav om brems på henger for å holde 80 km/t når aktuell vekt passerte 300 kg. Kravet er nå fjernet.

Særskilt «Tempo 100 godkjenning»: 

Det nye regelverket åpner også for å få godkjent enkelte tilhengere for hastighet opp til 100 km/t. Det er ikke alle tilhengere som kan bli godkjent og det følger med forpliktelser om du velger å få tilhengeren godkjent for 100 km/t.

Vegvesenet som godkjenner:

Det er vegvesenet som utsteder den særskilte godkjenningen. Godkjenning fordrer egen time for formålet hos vegvesenet. Dersom tilhengeren er eldre enn 4 år må du ha EU godkjenning på tilhengeren FØR du bestiller godkjenningstime.

Tilhengeren kan godkjennes for 100 km/t på gitte vilkår, noe som altså vurderes hos vegvesenet.

Dersom hengeren blir godkjent for 100 km/t vil eieren få utstedt godkjenningsdokument som skal medbringes under kjøring. Samtidig utstedes det et eget merke som skal monteres på tilhengeren. Dokument og merke ordnes på trafikkstasjon når godkjenning foreligger.

Krav til tilhengeren:

Blant forutsetningene for «Tempo 100» er bremser og godkjente, hydrauliske støtdempere på hengeren.

SPIRAX demper og fjæringer

Alle våre Tredal tilhengere har støtdempere montert! 

Tilhengeren må være konstruert for å kjøre i minst 100 km/t. Dette fremgår ikke i Vegvesenets egne systemer, det vil derfor være den som viser tilhengeren som må legge frem dokumentasjon fra produsenten, som viser dette. 

Tilhengerdekkene må være godkjente og nyere enn 6 år og dekkenes hastighetsmerking må være på minimum 120 km/t. Det er standard prosedyre hos dekkprodusentene å merke dekkene med produksjonstidspunkt (uke og år).

Om tilhengeren er godkjent for Tempo 100 er du et steg nærmere, men bilen må også oppfylle særskilte krav. Sist men ikke minst må du ligge innenfor en gitt vektkombinasjon mellom aktuell bil og henger.

Krav til dekk, som på bil: 

Krav til bilen:

Det er også krav til bilen som skal trekke henger i 100 km/t: Samtidig trekkvognen/bilen ha ABS bremser og det er en fordel om  den har et kjøredynamisk stabilisatorsystem (ESC/ESP). Erklæring om systemet skal medbringes under kjøring. Erklæringen kan være fysisk eller elektronisk. Enheten må være aktivert og riktig innstilt i henhold til fabrikantens anvisninger under kjøring med tilhenger. Dersom bilen ikke har stabilisatorsystem må det monteres stabilisatorkopling («slingrekobling») på tilhengeren. Tilsvarende må bilen ha tillatt totalvekt på 3500 kg eller lavere.

Kombinasjonskrav relatert til vekt:

I tillegg er det vektkrav til kombinasjonen av bil og tilhenger, slik at trekkbilen ikke blir for lett i forhold til tilhengeren.

Det er lett å bli forvirret av reglene sett opp mot dine kjøretøy. Statens Vegvesen har derfor utviklet en egen «tempo 100 kalkulator» der du kan legge inn dine kjøretøy for å få svar på om du kan få godkkjenningen. Vi anbefaler alle å starte der. Vi har lagt med link til denne nedenfor.

Om du får godkjenningen må bilen oppfylle kravene til egenvekt som fremgår av Tempo 100-godkjenningsattesten. For noen kombinasjoner av bil og tilhenger stilles det også ekstra krav til bilens vekter. Dersom disse spesielle vilkårene er aktuelle, står dette i tilhengerens godkjenningsattest. Dette vil også vises i prøvekalkulatoren.

Vinter med Tilhenger Tredal NTS

Stabilisatorsystem? Som nevnt over må enten bilen, eller alternativt tilhengeren ha stabiliseringsmekanismer:

Stabilitetssystem på bilen: De fleste nyere biler har stabilisatorsystem for henger titulert ESC eller ESP. I følge Statens Vegvesen kan stabilitetssystem (ESC/ESP) beskrives som et sikkerhetssystem i biler som sikrer veigrep og stabil kjøring. Stabilitetssystemet på bilen må ta høyde for at du kjører med tilhenger. Er du i tvil om bilen har dette systemet, kan du sjekke i instruksjonsboka eller spørre forhandleren. Hvis «tempo 100 kalkulatoren» sier at du må ha elektronisk stabilitetssystem på bilen, må du ha med dokumentasjon fra fabrikanten når du kjører med tilhengeren i mer enn 80 km/t. Spør kjøretøyforhandler om dette.

Stabilisatorkobling på tilhengeren: ifølge Vegvesenets nettsider kan en stabilisatorkobling kompensere for manglende stabilitetssystem på selve bilen. En stabilisatorkobling (slingrekobling) er en spesiell type tilhengerkobling som stabiliserer tilhengeren under kjøring. Er du usikker på om tilhengeren din har stabilisatorkobling, kan du sjekke i dokumentasjonen/instruksjonsboka til tilhengeren eller spørre forhandleren. Stabilisatorkobling kan i mange tilfeller ettermonteres.

Tempo 100 eksempel på stabilisator på tilhengeren

Godkjenningsattest fra Vegvesenet:

Dersom du får godkjenningsattest vil den inneholde en rekke opplysninger om den aktuelle tilhengeren og hvilke krav som stilles til bilen som skal trekke den. Bytter du bil er det altså ikke gitt at du kan trekke hengeren; Hvorvidt tilhengeren har bremser, støtdempere og/eller stabilisatorkobling mellom tilhenger og trekkbil, vil påvirke kravene til bilen som skal kjøre med hengeren. Det kan slå ut positivt om tilhengeren har en del sikkerhetsutstyr; slik at bilen kan være lettere enn dersom tilhengeren har mindre utstyr.

Egen tempo 100 kalkulator:

Du kan sjekke om din bil og tilhenger kan bli godkjent for Tempo 100 i en egen «Tempo 100 kalkulator» på nettsiden til Statens Vegvesen.

Tempo 100 kalkulator Statens Vegvesen

Er Tempo 100 ordning fornuftig for deg?

Når du skal avgjøre om «Tempo 100» er noe for deg eller din virksomhet kan det være nyttig å ta med følgende innspill i vurderingen:

Bruker du tilhenger en gang i blant og mest utenfor motorvei er det kanskje ikke behov for utvidet hastighet. Kjører du mye på motorvei kan behovet være større.

 

 • Trafikksikkerhet; 100 km/t med tilhenger med last er nytt her til lands og bør håndteres varsomt. Trafikksikkerheten må fortsatt komme først.
 • Forsikring; Sjekk med ditt forsikringsselskap hva som gjelder. Her vil det trolig oppstå behov for avklaringer fordi denne godkjenningen er splitter ny.
 • Godkjenning: Medfører fordelen av økt hastighet. 20 km/t mer enn normalen. Tilsvarende vil godkjenningen ha en økonomisk konsekvens i relasjon til godkjenningsutgifter og tidbruk;
 • Fremtidige forpliktelser: EU kontroll annethvert år gir trolig også noen økonomiske forpliktelser i årene som kommer. Samtidig anbefaler vi naturligvis at hengeren er i tipp topp stand til enhver tid, således er dett kravet naturlig slik vi ser det.
 • Dekk: Det stilles tøffere krav til dekkene mht. hastighetsmerking og alder.
 • Hastighet: Fordelen er naturligvis økt hastighet; For mange vil det å kunne følge annen trafikk i 100 km/t gi en annen effektivitet enn det de har med 80 km/t.

Sjekkliste før du kjører med henger i Tempo 100:

 • Tilhengeren må være Tempo 100-godkjent og til enhver tid oppfylle krav til tilhenger.
 • Tempo 100-godkjenningsattesten må du ha med deg slik at du kan vise den frem på forespørsel.
 • Tilhengeren skal ha tempo 100 merket påklistret.
 • Bilen må oppfylle krav til trekkende bil.
 • Ha erklæring i bilen dersom den har et elektronisk kjøredynamisk stabilitetssystem.
 • Last forsvarlig; Husk at lastens tyngdepunkt skal være foran akselen(e).
 • Tillatt kuletrykk må ikke overskrides.
 • Eventuell stabiliseringsanordning på hengeren må justeres, strammes og sikres i samsvar med fabrikantens anvisninger.
 • Tilhengeren, eventuelt med last, kan ikke være høyere enn 4 meter.
 • Følg reglene om last i relasjon til bredde og lengde.

Kilder og eksterne lenker om temaet:

Mindre opptatt av tempo 100, men usikker på om du bør ha brems på hengeren?

Disclaimer / forbehold / ansvarsfraskrivelse; 
Det er ALLTID sjåførens eget ansvar å sette seg inn i gjeldende regelverk. Valg av tilhenger og sikring av last er den aktuelle sjåførens ansvar. Det vil i alle tilfelle være opp til sjåføren å sette seg inn i gjeldende regelverk og eventuelle tillegg / unntak / endringer av det som her er beskrevet. Norsk Tilhengersenter as tar forbehold om feil og-, eller endringer i de regler som her er beskrevet.