Nylig offentliggjorde Samferdselsdepartementet endringer i reglene om hastighet med tilhenger (og campingvogn). Alle tilhengere er nå godkjent for inntil 80 km/t. 

Enkelte kan dessuten godkjennes for 100 km/t. Mer om dette i denne artikkelen!

Tilhenger tempo 100

Hovedregel: 80 km/t uansett om hengeren har brems eller ikke:

Regelendringen medfører at alle tilhengere kan trekkes i inntil 80 km/t. forutsatt at dette er tillatt på veien du ferdes og forholdene tillater det.

Tidligere var det altså et krav om brems på henger for å holde 80 km/t når aktuell vekt passerte 300 kg. Kravet er nå fjernet.

Særskilt «Tempo 100 godkjenning»: 

Det nye regelverket åpner også for å få godkjent enkelte tilhengere for hastighet opp til 100 km/t. Det er ikke alle tilhengere som kan bli godkjent og det følger med forpliktelser om du velger å få tilhengeren godkjent for 100 km/t.

Vegvesenet som godkjenner:

Det er vegvesenet som utsteder den særskilte godkjenningen. Godkjenning fordrer egen time for formålet hos vegvesenet.

Tilhengeren kan godkjennes for 100 km/t på gitte vilkår, noe som altså vurderes hos vegvesenet.

Dersom hengeren blir godkjent for 100 km/t vil eieren få utstedt godkjenningsdokument som skal medbringes under kjøring. Samtidig utstedes det et eget merke som skal monteres på tilhengeren. Dokument og merke ordnes på trafikkstasjon når godkjenning foreligger.

Tilhenger eldre enn 4 år må først ha godkjent EU-kontroll:

Dersom tilhengeren er eldre enn 4 år må du ha EU godkjenning på tilhengeren FØR du bestiller godkjenningstime. Vår avdeling på Sem i Tønsberg utfører EU kontroll. (PKK.) Les mer om EU-godkjenning av tilhenger hos oss her, eller klikk her for timebestilling for EU-godkjenning på vårt verksted (utføres på vår avdeling i Tønsberg).

Krav til tilhengeren (eller campingvognen):

Det stilles krav til selve konstruksjonen på tilhengeren. Etter vår erfaring er fabrikkmonterte støtdempere en viktig forutsetning for godkjenning for tempo 100.  

SPIRAX demper og fjæringer

Videre:

Tilhengeren må være konstruert for å kjøre i minst 100 km/t. Dette fremgår ikke i Vegvesenets egne systemer, det vil derfor være den som viser tilhengeren som må legge frem dokumentasjon fra produsenten, som viser dette.

Er våre tilhengermerker konstruert for 100 km/t og utstyrt med støtdempere?

Tredalhengere: Alle våre Tredal tilhengere har støtdempere montert og er konstruert for 100 km/t.

> Her kan du laste ned Tredals tempo 100 erklæring

Husk å ta med erklæringen når du har godkjenningstime på trafikkstasjon(!) Det er normalt Tredalhengere med brems som godkjennes.

Tiki tilhengere: Her er det støtdempere på utvalgte modeller og disse er konstruert for 100 km/t.

Ifor Williams tilhengere: Konstruert for 100 km/t men ikke utstyrt med støtdempere som standard. Det finnes imidlertid et støtdemper-KIT for dem som vil montere dette!

> Her kan du laste ned tempo 100 erklæring fra importør på Ifor Williams

> Her finner du vårt Originale Ifor Williams tempo 100 Kit

Krav til dekk: 

Tilhengerdekkene må være godkjente og nyere enn 6 år og dekkenes hastighetsmerking må være på minimum 120 km/t. Det er standard prosedyre hos dekkprodusentene å merke dekkene med produksjonstidspunkt (uke og år).

Om tilhengeren er godkjent for Tempo 100 er du et steg nærmere, men bilen må også oppfylle særskilte krav. Sist men ikke minst må du ligge innenfor en gitt vektkombinasjon mellom aktuell bil og henger.

Krav til bilen:

Det er også krav til bilen som skal trekke henger i 100 km/t: Samtidig trekkvognen/bilen ha ABS bremser og det er en fordel om  den har et kjøredynamisk stabilisatorsystem (ESC/ESP). Erklæring om systemet skal medbringes under kjøring. Erklæringen kan være fysisk eller elektronisk. Enheten må være aktivert og riktig innstilt i henhold til fabrikantens anvisninger under kjøring med tilhenger. Dersom bilen ikke har stabilisatorsystem må det monteres stabilisatorkopling («slingrekobling») på tilhengeren. Tilsvarende må bilen ha tillatt totalvekt på 3500 kg eller lavere.

Kombinasjonskrav relatert til vekt:

I tillegg er det vektkrav til kombinasjonen av bil og tilhenger, slik at trekkbilen ikke blir for lett i forhold til tilhengeren.

Det er lett å bli forvirret av reglene sett opp mot dine kjøretøy. Statens Vegvesen har derfor utviklet en egen «tempo 100 kalkulator» der du kan legge inn dine kjøretøy for å få svar på om du kan få godkkjenningen. Vi anbefaler alle å starte der. Vi har lagt med link til denne nedenfor.

Om du får godkjenningen må bilen oppfylle kravene til egenvekt som fremgår av Tempo 100-godkjenningsattesten. For noen kombinasjoner av bil og tilhenger stilles det også ekstra krav til bilens vekter. Dersom disse spesielle vilkårene er aktuelle, står dette i tilhengerens godkjenningsattest. Dette vil også vises i prøvekalkulatoren.

Vinter med Tilhenger Tredal NTS

Stabilisatorsystem? Som nevnt over må enten bilen, eller alternativt tilhengeren ha stabiliseringsmekanismer:

Stabilitetssystem på bilen: De fleste nyere biler har stabilisatorsystem for henger titulert ESC eller ESP. I følge Statens Vegvesen kan stabilitetssystem (ESC/ESP) beskrives som et sikkerhetssystem i biler som sikrer veigrep og stabil kjøring. Stabilitetssystemet på bilen må ta høyde for at du kjører med tilhenger. Er du i tvil om bilen har dette systemet, kan du sjekke i instruksjonsboka eller spørre forhandleren. Hvis «tempo 100 kalkulatoren» sier at du må ha elektronisk stabilitetssystem på bilen, må du ha med dokumentasjon fra fabrikanten når du kjører med tilhengeren i mer enn 80 km/t. Spør kjøretøyforhandler om dette.

Stabilisatorkobling på tilhengeren: ifølge Vegvesenets nettsider kan en stabilisatorkobling kompensere for manglende stabilitetssystem på selve bilen. En stabilisatorkobling (slingrekobling) er en spesiell type tilhengerkobling som stabiliserer tilhengeren under kjøring. Er du usikker på om tilhengeren din har stabilisatorkobling, kan du sjekke i dokumentasjonen/instruksjonsboka til tilhengeren eller spørre forhandleren. Stabilisatorkobling kan i mange tilfeller ettermonteres.

Tempo 100 eksempel på stabilisator på tilhengeren

Godkjenningsattest fra Vegvesenet:

Dersom du får godkjenningsattest vil den inneholde en rekke opplysninger om den aktuelle tilhengeren og hvilke krav som stilles til bilen som skal trekke den. Bytter du bil er det altså ikke gitt at du kan trekke hengeren; Hvorvidt tilhengeren har bremser, støtdempere og/eller stabilisatorkobling mellom tilhenger og trekkbil, vil påvirke kravene til bilen som skal kjøre med hengeren. Det kan slå ut positivt om tilhengeren har en del sikkerhetsutstyr; slik at bilen kan være lettere enn dersom tilhengeren har mindre utstyr.

Egen tempo 100 kalkulator:

Du kan sjekke om din bil og tilhenger kan bli godkjent for Tempo 100 i en egen «Tempo 100 kalkulator» på nettsiden til Statens Vegvesen.

Tempo 100 kalkulator Statens Vegvesen

Er Tempo 100 ordning fornuftig for deg?

Når du skal avgjøre om «Tempo 100» er noe for deg eller din virksomhet kan det være nyttig å ta med følgende innspill i vurderingen:

Bruker du tilhenger en gang i blant og mest utenfor motorvei er det kanskje ikke behov for utvidet hastighet. Kjører du mye på motorvei kan behovet være større.

 

 • Trafikksikkerhet; 100 km/t med tilhenger med last er nytt her til lands og bør håndteres varsomt. Trafikksikkerheten må fortsatt komme først.
 • Forsikring; Sjekk med ditt forsikringsselskap hva som gjelder. Her vil det trolig oppstå behov for avklaringer fordi denne godkjenningen er splitter ny.
 • Godkjenning: Medfører fordelen av økt hastighet. 20 km/t mer enn normalen. Tilsvarende vil godkjenningen ha en økonomisk konsekvens i relasjon til godkjenningsutgifter og tidbruk;
 • Fremtidige forpliktelser: EU kontroll annethvert år gir trolig også noen økonomiske forpliktelser i årene som kommer. Samtidig anbefaler vi naturligvis at hengeren er i tipp topp stand til enhver tid, således er dett kravet naturlig slik vi ser det.
 • Dekk: Det stilles tøffere krav til dekkene mht. hastighetsmerking og alder.
 • Hastighet: Fordelen er naturligvis økt hastighet; For mange vil det å kunne følge annen trafikk i 100 km/t gi en annen effektivitet enn det de har med 80 km/t.

Sjekkliste før du kjører med henger i Tempo 100:

 • Tilhengeren må være Tempo 100-godkjent og til enhver tid oppfylle krav til tilhenger.
 • Tempo 100-godkjenningsattesten må du ha med deg slik at du kan vise den frem på forespørsel.
 • Tilhengeren skal ha tempo 100 merket påklistret.
 • Bilen må oppfylle krav til trekkende bil.
 • Ha erklæring i bilen dersom den har et elektronisk kjøredynamisk stabilitetssystem.
 • Last forsvarlig; Husk at lastens tyngdepunkt skal være foran akselen(e).
 • Tillatt kuletrykk må ikke overskrides.
 • Eventuell stabiliseringsanordning på hengeren må justeres, strammes og sikres i samsvar med fabrikantens anvisninger.
 • Tilhengeren, eventuelt med last, kan ikke være høyere enn 4 meter.
 • Følg reglene om last i relasjon til bredde og lengde.

Kan man melde tilhenger ut av tempo-100 ordningen?

Dersom du ønsker å oppheve Tempo 100-ordningen for tilhengeren din, må du bestille time på trafikkstasjon for omklassifisering til «vanlig tilhenger», (på tilsvarende måte som da tilhengeren ble sertifisert for Tempo 100). Timen er gebyrpliktig. I etterkant blir du tilsendt nytt vognkort uten Tempo 100-godkjenning. Kravet om EU-kontroll annethvert år blir da opphevet.

Vi minner om at du som eier fortsatt er ansvarlig for at tilhengeren er i forskriftsmessig stand. Herunder at eventuelle mangler vil kunne bli anmerket og fulgt opp av Statens vegvesen på ordinært vis.

Utestående mangler som kun relaterer seg til Tempo 100-kravene, det vil si dekkenes alder og hastighetsmerking, vil imidlertid ikke bli fulgt opp av Statens vegvesen

Mindre opptatt av tempo 100, men usikker på om du bør ha brems på hengeren?

Disclaimer / forbehold / ansvarsfraskrivelse; 
Det er ALLTID sjåførens eget ansvar å sette seg inn i gjeldende regelverk. Valg av tilhenger og sikring av last er den aktuelle sjåførens ansvar. Det vil i alle tilfelle være opp til sjåføren å sette seg inn i gjeldende regelverk og eventuelle tillegg / unntak / endringer av det som her er beskrevet. Norsk Tilhengersenter as tar forbehold om feil og-, eller endringer i de regler som her er beskrevet.

Goupil Nyttekjøretøy

Goupil elektriske nyttekjøretøy

Kompakte, manøvrerbare elektriske nyttekjøretøy med lithium batterier! Franske Goupil er den del av Polaris konsernet og produserer el-kjøretøy for arbeidsoppgaver i bymiljø, park og anlegg.

Polaris elektrisk Ranger KINETIC UTV ATV

Polaris Kinetic El-Ranger

Banebrytende elektrisk terrengkjøretøy fra Polaris. Færre vedlikeholdskostnader, økt driftssikkerhet og enda bedre i ulendt terreng. Ranger Kinetic modellene er antatt til Norge ila. 2023.

goupil_logo

Del av Polaris Industries

I 2011 ble selskapet, som holder til i franske Lot-et-Garonne, tilsluttet Polaris Industries; den ledende amerikanske produsenten av nyttekjøretøy og fritidskjøretøy i ATV og UTV segmentet.

Polaris logo NTS 2022

Det grønne skiftet

Vi gleder oss over Polaris storsatsing på elektriske nyttekjøretøy. Synergier fra Polaris strategiske oppkjøp i nytte- og terrengkjøretøybransjen gir økt kompetanse til videreutvikling av spennende, nye kjøretøy.

NTS Nettbutikk

Nettbutikk 24/7

De fleste av våre produkter finner du i vår nettbutikk! Varer med kjøpknapp kan bestilles med sending via PostNord eller hentes på døgnåpent hentepunkt i Tønsberg eller Bærum.

Varer med kjøpknapp sendes for tiden for kun 199,- med PostNord . Klikk kontaktknappen tilknyttet produktet for henvendelse på varer uten kjøpknapp.

Gå til nettbutikken her eller velg blant noen av våre populære produktkategorier:

BMX FOR BARN

Rocker BMX

THULE SYKKELSTATIV

Thule sykkelstativ

Nytt verksted i Bærum, økt kapasitet i Tønsberg

Nå har vi åpnet ny avdeling i Bærum; i Ringeriksveien 256 B, rett bak Byggmakker på Skui og utvidet kapasiteen på Sem i Tønsberg. Mer om våre verksteder her!

Godkjent verksted

Vårt verksted på Sem i Tønsberg utfører i tillegg EU-kontroll på tilhenger (Godkjent bilverksted og kontrollorgan 01). Les mer om våre godkjenninger her.

Nyttige sider for våre kunder:

Har tilhengerhjulet låst seg? Her er våre tips til å få løsnet hjulet!

TØNSBERG

Norsk Tilhengersenter as avd. Sem. Rett v/E18!

Åshaugveien 62 B. 3170 Sem

Tel. 21 69 05 90 | Kontaktskjema

Åpent 9-16 man til fre.

BÆRUM

Norsk Tilhengersenter as avd. Bærum. Rett bak Byggmakker!

Ringeriksveien 256 B. 1340 Skui

Tel. 21 69 05 90 | Kontaktskjema

Åpent 9-16 man til fre.

NCF Norges Skiforbund alpint logo

Partner for Alpinlandslaget!

Vi er strategisk samarbeidspartner av Alpinlandslaget. Polaris ATV og Tredal skaphengere kommer godt med i treningsarbeidet. Følg oss på Instagram og Facebook for oppdateringer relatert til vårt samarbeid og innblikk i våre prosjekter!

NCF; Norges Cykleforbund

Sponsor for Norges Cykleforbund!

Vi er stolt sponsor av Norges Cykleforbund. Lokkhengere og skaphengere er midt i blinken i sykkelmiljøet! Følg vår profil på Facebook og Instagram for oppdateringer og informasjon om våre sponsorobjekter!

Polaris originaldeler parts copyrighted NTS logo

Hente ny ATV eller tilhenger hos oss?

Det er obligatorisk å ha med BankID på mobil eller kodebrikke når du kommer for å hente ny tilhenger eller nytt terrengkjøretøy. Dette er påkrevd ved registrering. Du må også ha med legitimasjon. NB! ATV kunder må ha lagt inn forsikring etter våre retningslinjer.

Når du oss ikke på telefon? Bruk vårt kontaktskjema!

Polaris originaldeler parts copyrighted NTS logo

Polaris delekatalog, online!

Vi har komplett deleoversikt over alle Polaris kjøretøy; Detaljerte skisser med delenumre hjelper deg å finne delene du trenger. Samtidig er det enkelt å klikke med seg varene til handlekurven online. Finn delen og bestill her!