Velg en side
Polaris 570 EPS radar blue ATV

Et bredt utvalg av våre Polaris fire- og sekshjulinger kan registreres som traktor.

Artikkelen er skrevet med forbehold, – regelverket er stadig i endring. Se vår disclaimer / ansvarsfraskrivelse nederst.

Særskilt om traktorregistrert ATV og UTV.

Statens vegvesen har innført en ny klasse for ATV i Norge. Den nye klassen heter T3B og kan kjøres fra du er 18 år. Maksimalt tillatt hastighet er 60 km/t.

Nå finnes det dermed to klasser for ATV-registrert traktor i Norge:
T3A kan kjøres fra fylte 16 år og har maksimal tillatt hastighet 40 km/t.
T3B kan kjøres fra fylte 18 år og har maksimal tillatt hastighet 60 km/t.

Begrepsavklaring: T = Traktor. Bokstaven T for Traktor sammenstilles normalt med tallet 1 og i mange tilfeller også bokstaven a eller b.

Klasse T1, T1a, T3 og T3a: 
Traktorregistrering klasse T1 og T1a (Typisk UTV, som Polaris Ranger, RZR og General) og T3 og T3a (Typisk ATV som Polaris Sportsman, Scramble og Big Boss). Hastighet på inntil 40 km/t, kan føres av personer f.o.m. 16 år, forutsatt gyldig traktorsertifikat (eventuelt også bilsertifikat for de som har tatt det før 1. januar 2005.)

Klasse T1b og T3b: 
Traktorregistrering klasse T1b (Typisk UTV) og T3b (Typisk ATV):
Hastighet på inntil 60 km/t, kan kun føres av personer f.o.m fylte 18 år og med gyldig bilsertifikat. (Traktorsertifikat er altså IKKE gyldig som førerkort for denne klassen). Forklaring; Førerkort klasse T (traktor) stopper på lovlig 50 km/t.

Særskilt om MC registrert ATV (Quad):
MC registrert ATV (Quad) er en firehjuls-motorsykkel med hvite skilt. Disse kan kjøres lovlig på almenn vei med førerkort klasse B. Polaris har for sesongen 2016 / 2017 utvalgte RZR modeller som kan registreres på denne måten. Polaris 2017 RZR modeller som kan registreres for kjøring på vei er registrert for 2 personer. Krever førerkort klasse B, godkjent hjelm er obligatorisk.  Maksimalt tillatt motoreffekt på MC-registrert firehjuling er 15 KW, som tilsvarer ca. 21 HK.

Disclaimer / forbehold / ansvarsfraskrivelse mht. det som her er skrevet; 
Det vil i alle tilfelle være opp til kjøper og, eller sjåfør av kjøretøy å sette seg inn i gjeldende regelverk og eventuelle tillegg / unntak / endringer av det som her er beskrevet. Norsk Tilhengersenter as tar forbehold om feil, oppdateringer, og-, eller endringer i de regler som her er beskrevet, kopiert, og, eller sitert.

Kilder: NTS Polaris team, Polaris Industries og Statens Vegvesen.

Vi leverer Polaris ATV og UTV til en rekke ulike formål, – etter kundens preferanser.
Ditt redskap er vår lidenskap, start turen hos oss.