Code Of Conduct | Etiske retningslinjer

Norsk Tilhengersenter as (heretter NTS) er forpliktet til å ivareta alle sine forretnings- og driftsrelaterte interesser i tråd med gjeldende lovverk og grunnleggende etiske prinsipper. Vår ambisjon er å være en ansvarlig samfunnsaktør og opptre i samsvar med etablerte etiske rammer. Uønskede og, eller ulovlige handlinger og adferd av vårt firma, på vegne av vårt firma eller tilknyttede individer kan undergrave vårt omdømme og vår integritet. Slike forhold vil ikke bli tolerert.

Det organisasjonens felles ansvar å sikre samsvar med Code of Conduct. Ansatte bes om å rapportere enhver avvikende hendelse til ledelsen. Innrapportering av avvik og hendelser skal skje uten redsel for negative konsekvenser eller represalier i tilfeller der ansatte rapporterer i god tro.

Hvorfor Code of Conduct?

Vår Code of Conduct trekker opp etiske retningslinjer som skal følges nøye av alle avdelinger, ansatte, ledere og styremedlemmer innenfor alle våre forretningsområder og til enhver tid. Vi oppmuntrer samtidig våre leverandører, rådgivere og øvrige forretningspartnere til å holde samme etiske standard.

Lover og regler:

Vi skal til enhver tid og i enhver sammenheng operere innenfor gjeldende lover og regler.

Menneskerettigheter:

Vi støtter og har respekt for grunnleggende menneskerettigheter slik de er nedfelt i for eksempel i FN’s verdenserklæring om menneskerettigheter. Vi tar ansvar for å ivareta disse rettighetene i all vår virksomhet.

Ansatte:

Vi forholder oss til reglene om ansattes minimumsalder. Hos oss sysselsettes ingen under tvang. Vi respekterer våre ansattes rett til å organisere seg og forhandle i felleskap i tråd med gjeldende lover og regler. Vi bestreber oss på å ha et godt arbeidsmiljø, herunder i relasjon til helse, miljø og sikkerhet. Tilsvarende med intensjon om å forebygge ulykker. Som ansatt hos oss har alle de samme mulighetene. Diskriminering mht. ansettelser, lønn, opplæring, forfremmelser, oppsigelser eller pensjonering basert på etnisk tilhørighet, nasjonalitet, religion, kjønn, seksuell legning eller andre karakteristika blir ikke tolerert. Vi tolererer heller ikke vold, trussel, mobbing eller trakassering, enten verbalt, fysisk eller skriftlig, uansett om det er seksuelt eller ikke-seksuelt, på arbeidsplassen. Arbeidstiden og arbeidsforholdene er iht. relevant lovgivning.

Forretningsetikk:

God forretningsskikk og forretningsetikk er blant våre kjerneverdier. Vi forplikter oss til å opprettholde og fremme høy etiske standard i alle aspekter av vår virksomhet på en ryddig, rettferdig og ærlig måte. Vår ambisjon er å unngå handlinger eller adferd som kan skade vårt omdømme. Vi respekterer relevant konkurranselovgivning og forplikter oss til ikke å utnytte en dominerende markedsposisjon, inngå ulovlig prissamarbeid-, markedsdeling eller oppkonstruerte tilbud. Aksept av eller invitasjon til bestikkelser er ikke akseptabelt.  

Interessekonflikter:

Alle ansatte, ledere og styremedlemmer er forpliktet til å ivareta NTS interesser til enhver tid. Private eller andre eksterne aktiviteter og finansielle interesser må ivaretas på en slik måte at de ikke er i konflikt med eller synes å være i konflikt med NTS interesser. I tilfelle en ansatt, leder eller styremedlem tror at de kan ha en direkte eller indirekte interessekonflikt i forhold som kan ha betydning for NTS skal dette belyses for ledelsen. Om nødvendig skal dette drøftes med øverste leder.

Ressurser:

Alle ansatte, ledere og styremedlemmer er forpliktet til å ivareta NTS samlede ressurser og sikre en effektiv utnyttelse av disse. NTS ressurser kan kun brukes til formål som er både lovlig og gunstige for konsernets samlede virksomhet. Tyveri, mishold eller å kaste bort NTS ressurser blir ikke tolerert.

Avfall:

Avfall skal behandles på en ansvarlig måte. Hver avdeling skal være i stand til å håndtere avfallet etter en tilfredsstillende etisk standard. Her er ambisjonen at avfallet ikke direkte eller indirekte påvirker miljøet på bakgrunn av vår håndtering. Tilsvarende at avfall fra oss behandles i tråd med gjeldende regler og normer i relasjon til klima og miljø.  

Leverandørkjeden:

Vi stiller krav til vår leverandørkjede og forutsetter at det er nulltoleranse for mobbing, trakassering, fysisk avstraffelse, tvang eller annen respektløs behandling av ansatte hos våre leverandører og i deres suppleringskjede. Vi har nulltoleranse for barnearbeid og forventer at alle våre forretningsforbindelser retter seg etter ILOs retningslinjer for barnearbeid.

Tilsvarende forventer vi at våre leverandører og samarbeidspartnere lever opp til de betingelser og prinsipper som er trukket opp i dette dokumentet. Både ved vurdering av fremtidig samarbeid og under evaluering av eksisterende forretningsforbindelser vil deres evne til å dokumentere og forplikte seg tilsvarende.

Ledelse og de ansattes ansvar:

Ledelsen er ansvarlig for å implementere Code of Conduct og informere NTS ansatte om rettigheter, forventninger og forpliktelser som følger av dette dokumentet. Ledelsen ønsker å oppmuntre ansatte til å avdekke handlinger som kan være i konflikt NTS etiske retningslinjer. Overtredelser kan rapporteres direkte til konsernets øverste leder, alternativt til nærmeste leder. Ved ønske om anonymitet skal dette innvilges. Innrapportering vil ikke vil bli gjenstand for represalier eller negative konsekvenser for ansatte som rapporterer i god tro. Det stilles tilsvarende forventning til ledelsen, både responsivt og proaktivt i relasjon til leverandører og samarbeidspartnere.

Overtredelser og avvik:

Ansatte, ledere og styremedlemmer i konsernet gjøres oppmerksom på at overtredelser ift. Code of Conduct kan medføre disiplinærtiltak, avskjedigelse og eventuell straffeforfølgelse. I relasjon til leverandører og samarbeidspartnere kan overtredelse medføre opphør av samarbeid, erstatningskrav og, eller anmeldelse av slike forhold.

NTS facebook

Her finner du kampanjer, tilbud videoer, bilder, tips og triks!

NTS på Youtube

Vi legger ofte ut video. Følg med for for heftige produktnyheter!

NTS på Instagram

Følg vår hashtag #norsktilhengersenter og vår profil på Instagram!

Goupil Nyttekjøretøy

Goupil elektriske nyttekjøretøy

Kompakte, manøvrerbare elektriske nyttekjøretøy med lithium batterier! Franske Goupil er den del av Polaris konsernet og produserer el-kjøretøy for arbeidsoppgaver i bymiljø, park og anlegg.

Polaris elektrisk Ranger KINETIC UTV ATV

Polaris Kinetic El-Ranger

Banebrytende elektrisk terrengkjøretøy fra Polaris. Færre vedlikeholdskostnader, økt driftssikkerhet og enda bedre i ulendt terreng. Ranger Kinetic modellene er antatt til Norge ila. 2023.

goupil_logo

Del av Polaris Industries

I 2011 ble selskapet, som holder til i franske Lot-et-Garonne, tilsluttet Polaris Industries; den ledende amerikanske produsenten av nyttekjøretøy og fritidskjøretøy i ATV og UTV segmentet.

Polaris logo NTS 2022

Det grønne skiftet

Vi gleder oss over Polaris storsatsing på elektriske nyttekjøretøy. Synergier fra Polaris strategiske oppkjøp i nytte- og terrengkjøretøybransjen gir økt kompetanse til videreutvikling av spennende, nye kjøretøy.

NTS Nettbutikk

Nettbutikk 24/7

De fleste av våre produkter finner du i vår nettbutikk! Varer med kjøpknapp kan bestilles med sending via PostNord eller hentes på døgnåpent hentepunkt i Tønsberg eller Bærum.

Varer med kjøpknapp sendes for tiden for kun 199,- med PostNord . Klikk kontaktknappen tilknyttet produktet for henvendelse på varer uten kjøpknapp.

Gå til nettbutikken her eller velg blant noen av våre populære produktkategorier:

BMX FOR BARN

Rocker BMX

THULE SYKKELSTATIV

Thule sykkelstativ

Nytt verksted i Bærum, økt kapasitet i Tønsberg

Nå har vi åpnet ny avdeling i Bærum; i Ringeriksveien 256 B, rett bak Byggmakker på Skui og utvidet kapasiteen på Sem i Tønsberg. Mer om våre verksteder her!

Godkjent verksted

Vårt verksted på Sem i Tønsberg utfører i tillegg EU-kontroll på tilhenger (Godkjent bilverksted og kontrollorgan 01). Les mer om våre godkjenninger her.

Nyttige sider for våre kunder:

Har tilhengerhjulet låst seg? Her er våre tips til å få løsnet hjulet!

TØNSBERG

Norsk Tilhengersenter as avd. Sem. Rett v/E18!

Åshaugveien 62 B. 3170 Sem

Tel. 21 69 05 90 | Kontaktskjema

Åpent 9-16 man til fre.

BÆRUM

Norsk Tilhengersenter as avd. Bærum. Rett bak Byggmakker!

Ringeriksveien 256 B. 1340 Skui

Tel. 21 69 05 90 | Kontaktskjema

Åpent 9-16 man til fre.

NCF Norges Skiforbund alpint logo

Partner for Alpinlandslaget!

Vi er strategisk samarbeidspartner av Alpinlandslaget. Polaris ATV og Tredal skaphengere kommer godt med i treningsarbeidet. Følg oss på Instagram og Facebook for oppdateringer relatert til vårt samarbeid og innblikk i våre prosjekter!

NCF; Norges Cykleforbund

Sponsor for Norges Cykleforbund!

Vi er stolt sponsor av Norges Cykleforbund. Lokkhengere og skaphengere er midt i blinken i sykkelmiljøet! Følg vår profil på Facebook og Instagram for oppdateringer og informasjon om våre sponsorobjekter!

Polaris originaldeler parts copyrighted NTS logo

Hente ny ATV eller tilhenger hos oss?

Det er obligatorisk å ha med BankID på mobil eller kodebrikke når du kommer for å hente ny tilhenger eller nytt terrengkjøretøy. Dette er påkrevd ved registrering. Du må også ha med legitimasjon. NB! ATV kunder må ha lagt inn forsikring etter våre retningslinjer.

Når du oss ikke på telefon? Bruk vårt kontaktskjema!

Polaris originaldeler parts copyrighted NTS logo

Polaris delekatalog, online!

Vi har komplett deleoversikt over alle Polaris kjøretøy; Detaljerte skisser med delenumre hjelper deg å finne delene du trenger. Samtidig er det enkelt å klikke med seg varene til handlekurven online. Finn delen og bestill her!