Code Of Conduct | Etiske retningslinjer

Norsk Tilhengersenter as (heretter NTS) er forpliktet til å ivareta alle sine forretnings- og driftsrelaterte interesser i tråd med gjeldende lovverk og grunnleggende etiske prinsipper. Vår ambisjon er å være en ansvarlig samfunnsaktør og opptre i samsvar med etablerte etiske rammer. Uønskede og, eller ulovlige handlinger og adferd av vårt firma, på vegne av vårt firma eller tilknyttede individer kan undergrave vårt omdømme og vår integritet. Slike forhold vil ikke bli tolerert.

Det organisasjonens felles ansvar å sikre samsvar med Code of Conduct. Ansatte bes om å rapportere enhver avvikende hendelse til ledelsen. Innrapportering av avvik og hendelser skal skje uten redsel for negative konsekvenser eller represalier i tilfeller der ansatte rapporterer i god tro.

Hvorfor Code of Conduct?

Vår Code of Conduct trekker opp etiske retningslinjer som skal følges nøye av alle avdelinger, ansatte, ledere og styremedlemmer innenfor alle våre forretningsområder og til enhver tid. Vi oppmuntrer samtidig våre leverandører, rådgivere og øvrige forretningspartnere til å holde samme etiske standard.

Lover og regler:

Vi skal til enhver tid og i enhver sammenheng operere innenfor gjeldende lover og regler.

Menneskerettigheter:

Vi støtter og har respekt for grunnleggende menneskerettigheter slik de er nedfelt i for eksempel i FN’s verdenserklæring om menneskerettigheter. Vi tar ansvar for å ivareta disse rettighetene i all vår virksomhet.

Ansatte:

Vi forholder oss til reglene om ansattes minimumsalder. Hos oss sysselsettes ingen under tvang. Vi respekterer våre ansattes rett til å organisere seg og forhandle i felleskap i tråd med gjeldende lover og regler. Vi bestreber oss på å ha et godt arbeidsmiljø, herunder i relasjon til helse, miljø og sikkerhet. Tilsvarende med intensjon om å forebygge ulykker. Som ansatt hos oss har alle de samme mulighetene. Diskriminering mht. ansettelser, lønn, opplæring, forfremmelser, oppsigelser eller pensjonering basert på etnisk tilhørighet, nasjonalitet, religion, kjønn, seksuell legning eller andre karakteristika blir ikke tolerert. Vi tolererer heller ikke vold, trussel, mobbing eller trakassering, enten verbalt, fysisk eller skriftlig, uansett om det er seksuelt eller ikke-seksuelt, på arbeidsplassen. Arbeidstiden og arbeidsforholdene er iht. relevant lovgivning.

Forretningsetikk:

God forretningsskikk og forretningsetikk er blant våre kjerneverdier. Vi forplikter oss til å opprettholde og fremme høy etiske standard i alle aspekter av vår virksomhet på en ryddig, rettferdig og ærlig måte. Vår ambisjon er å unngå handlinger eller adferd som kan skade vårt omdømme. Vi respekterer relevant konkurranselovgivning og forplikter oss til ikke å utnytte en dominerende markedsposisjon, inngå ulovlig prissamarbeid-, markedsdeling eller oppkonstruerte tilbud. Aksept av eller invitasjon til bestikkelser er ikke akseptabelt.  

Interessekonflikter:

Alle ansatte, ledere og styremedlemmer er forpliktet til å ivareta NTS interesser til enhver tid. Private eller andre eksterne aktiviteter og finansielle interesser må ivaretas på en slik måte at de ikke er i konflikt med eller synes å være i konflikt med NTS interesser. I tilfelle en ansatt, leder eller styremedlem tror at de kan ha en direkte eller indirekte interessekonflikt i forhold som kan ha betydning for NTS skal dette belyses for ledelsen. Om nødvendig skal dette drøftes med øverste leder.

Ressurser:

Alle ansatte, ledere og styremedlemmer er forpliktet til å ivareta NTS samlede ressurser og sikre en effektiv utnyttelse av disse. NTS ressurser kan kun brukes til formål som er både lovlig og gunstige for konsernets samlede virksomhet. Tyveri, mishold eller å kaste bort NTS ressurser blir ikke tolerert.

Avfall:

Avfall skal behandles på en ansvarlig måte. Hver avdeling skal være i stand til å håndtere avfallet etter en tilfredsstillende etisk standard. Her er ambisjonen at avfallet ikke direkte eller indirekte påvirker miljøet på bakgrunn av vår håndtering. Tilsvarende at avfall fra oss behandles i tråd med gjeldende regler og normer i relasjon til klima og miljø.  

Leverandørkjeden:

Vi stiller krav til vår leverandørkjede og forutsetter at det er nulltoleranse for mobbing, trakassering, fysisk avstraffelse, tvang eller annen respektløs behandling av ansatte hos våre leverandører og i deres suppleringskjede. Vi har nulltoleranse for barnearbeid og forventer at alle våre forretningsforbindelser retter seg etter ILOs retningslinjer for barnearbeid.

Tilsvarende forventer vi at våre leverandører og samarbeidspartnere lever opp til de betingelser og prinsipper som er trukket opp i dette dokumentet. Både ved vurdering av fremtidig samarbeid og under evaluering av eksisterende forretningsforbindelser vil deres evne til å dokumentere og forplikte seg tilsvarende.

Ledelse og de ansattes ansvar:

Ledelsen er ansvarlig for å implementere Code of Conduct og informere NTS ansatte om rettigheter, forventninger og forpliktelser som følger av dette dokumentet. Ledelsen ønsker å oppmuntre ansatte til å avdekke handlinger som kan være i konflikt NTS etiske retningslinjer. Overtredelser kan rapporteres direkte til konsernets øverste leder, alternativt til nærmeste leder. Ved ønske om anonymitet skal dette innvilges. Innrapportering vil ikke vil bli gjenstand for represalier eller negative konsekvenser for ansatte som rapporterer i god tro. Det stilles tilsvarende forventning til ledelsen, både responsivt og proaktivt i relasjon til leverandører og samarbeidspartnere.

Overtredelser og avvik:

Ansatte, ledere og styremedlemmer i konsernet gjøres oppmerksom på at overtredelser ift. Code of Conduct kan medføre disiplinærtiltak, avskjedigelse og eventuell straffeforfølgelse. I relasjon til leverandører og samarbeidspartnere kan overtredelse medføre opphør av samarbeid, erstatningskrav og, eller anmeldelse av slike forhold.

NTS facebook

Her finner du kampanjer, tilbud videoer, bilder, tips og triks!

NTS på Youtube

Vi legger ofte ut video. Følg med for for heftige produktnyheter!

NTS på Instagram

Følg vår hashtag #norsktilhengersenter og vår profil på Instagram!

Polaris RANGER Kinetic litium UTV terrengkjøretøy fra NTS

Polaris Kinetic El-Ranger

Banebrytende elektrisk terrengkjøretøy (UTV). Mindre vedlikehold, økt driftssikkerhet og enda bedre i ulendt terreng!

Paxster Utility elbiler til park og anlegg

PAXSTER Utility

Norskproduserte elektriske nyttekjøretøy i kompaktklassen. Særlig utviklet for kommune-, by-, park- og gårdsdrift!

Goupil elektriske nyttekjøretøy park og anlegg

Goupil elektriske nyttekjøretøy

Kompakte, manøvrerbare elektriske nyttekjøretøy for bymiljø, park og anlegg! Pickup, skap eller tipp-plan.

Elektriske nyttekjøretøy fra Polaris, Paxster og Goupil!

Vi tilrettelkegger, tilpasser og utstyrer ditt elektriske nyttekjøretøy i tråd med dine preferanser. Våre elektriske nyttekjøretøy har allsidige egenskaper og tilbys med løsninger som forenkller hverdagen.

NTS Nettbutikk

Nettbutikk 24/7

De fleste av våre produkter finner du i vår nettbutikk! Varer med kjøpknapp kan bestilles med sending via PostNord eller hentes på døgnåpent hentepunkt i Tønsberg eller Bærum.

Varer med kjøpknapp sendes for tiden for kun 199,- med PostNord . Klikk kontaktknappen tilknyttet produktet for henvendelse på varer uten kjøpknapp.

Gå til nettbutikken her eller velg blant noen av våre populære produktkategorier:

Hondafres honda snøfreser ferdig klargjort av oss på NTS 23x2

Honda snøfreser

Vi har vært ute en vinterdag før og hjelper deg med riktig modell for strøken oppkjørsel. Våre Hondafresere har sterk motor og løsninger som gjør det lett å manøvrere – på alle underlag og i all slags snø.

Sjekk ut våre Honda modeller her!

Cramer snøfreser Lithium batteri

Cramer elektrisk snøfreser

Nyhet! 82V 2-trinns, stillegående snøfreser med to uavhengige hubmotorer. Kjøp Cramer 82SN61 snøfreser med batteri og lader før 31.12.23 og få med ekstra batteri på kjøpet, totalpris kun 44.900,-

Sjekk ut kampanjen her!

Rammy snøfreser snowblower PRO Polaris Sportsman Ranger ATV UTV

Rammy fres til ATV & UTV

Finsk frontfreser til ATV og UTV. Ta snøbrøyting til et nytt nivå? Vi leverer både plogpakker og frontmonterte snøfresere til terrengkjøretøy. Vi tilpasser dessuten komplette maskiner med brøyteutstyr.

ATV med brøyteutstyr

Ferdig klargjort av fagfolk!

Når du kjøper snøfreser av oss på Norsk Tilhengersenter blir den montert, gjennomgått, kvalitetstestestet og startet før overlevering! Trenger du deler eller reparasjon av Honda eller Cramer snøfreser kan du ta kontakt med vårt serviceverksted i Bærum eller Tønsberg for prisoverslag.

BMX FOR BARN

Rocker BMX

THULE SYKKELSTATIV

Thule sykkelstativ

Nytt verksted i Bærum, økt kapasitet i Tønsberg

Nå har vi åpnet ny avdeling i Bærum; i Ringeriksveien 256 B, rett bak Byggmakker på Skui og utvidet kapasiteen på Sem i Tønsberg. Mer om våre verksteder her!

Godkjent verksted

Vårt verksted på Sem i Tønsberg utfører i tillegg EU-kontroll på tilhenger (Godkjent bilverksted og kontrollorgan 01). Les mer om våre godkjenninger her.

Nyttige sider for våre kunder:

Har tilhengerhjulet låst seg? Her er våre tips til å få løsnet hjulet!

TØNSBERG

Norsk Tilhengersenter as avd. Sem. Rett v/E18!

Åshaugveien 62 B. 3170 Sem

Tel. 21 69 05 90 | Kontaktskjema

Uke 27, 28, 29 og 30: Åpent 09 - 15.

Normalt åpent 8-16 man til fre. (Tlf. 09 - 16)

BÆRUM

Norsk Tilhengersenter as avd. Bærum. Rett bak Byggmakker!

Ringeriksveien 256 B. 1340 Skui

Tel. 21 69 05 90 | Kontaktskjema

Stengt uke 28, 29 og 30.

Normalt åpent 8-16 man til fre. (Tlf. 09 - 16)

Hent varer hos NTS via vårt hentepunkt

Døgnåpne hentepunkt

Rekker du ikke innom i vår åpningstid? Prøv våre hentepunkt. Ta kontakt for avtale om plassering av forhåndsbetalte varer i vårt hentepunkt. Tilgjengelig 24/7.

Når du oss ikke på telefon? Bruk vårt kontaktskjema!

Samarbeidspartner alpinlandslaget Norges skiforbund alpint

Alpinlandslaget

Strategisk samarbeidspartner med Alpinlandslaget. Polaris ATV og Tredalhengere kommer godt med i treningsarbeidet. Følg oss på Instagram og Facebook for relevante oppdateringer!

NCF; Norges Cykleforbund

Norges Cykleforbund

Stolt sponsor av Norges Cykleforbund. Tredal Lokkhengere og skaphengere er midt i blinken i sykkelmiljøet! Følg med på Facebook og Instagram for oppdateringer!

Tufte Gård synergier NTS

Tufte Gård

Tufte Gård en eventyrlig plass der Olaf Tufte stiller tøffe krav til utstyr og redskap. Midt i blinken som testarena for Polaris Ranger UTV og Tredal sport- og fritidshenger med lokk.

Hente henger og ATV NTS 231

Hente ATV eller henger?

Ta med med legitimasjon og BankID på mobil eller brikke når du kommer for å hente ny henger eller ATV. (Påkrevd ved registrering.) NB! ATV kunder må ha lagt inn forsikring etter våre retningslinjer.

Polaris originaldeler deler fra NTS

Polarisdeler, online!

Vi har komplett deleoversikt over alle Polaris kjøretøy; Detaljerte skisser med delenumre hjelper deg å finne delene du trenger. Samtidig er det enkelt å klikke med seg varene til handlekurven online. Finn delen og bestill her!